Wat doet een gerechtsdeurwaarder, en wanneer kan ik deze inschakelen?

Wat doet een gerechtsdeurwaarder, en wanneer kan ik deze inschakelen?

De gerechtsdeurwaarder wordt ingeschakeld wanneer bewerkstelligd moet worden dat een bericht uw wederpartij dient te bereiken om een wettelijk effect te hebben. Dat kan al zijn op een moment dat u de zaak nog niet uit handen hebt gegeven, maar ook later, op een moment dat u de zaak al wel uit handen gaf en uw debiteur de vordering niet voldeed na ontvangst van enkele aanmaningen. De debiteur wordt dan opgeroepen om zich tegenover de rechtbank te verantwoorden. Daartoe stelt Betalis een dagvaarding op en stuurt die naar de deurwaarder om uit te brengen.

De kosten voor het inschakelen van gerechtsdeurwaarders en rechtbanken zijn geen opbrengsten voor het incassobureau.

De kosten voor het inschakelen van gerechtsdeurwaarders en rechtbanken zijn geen opbrengsten voor het incassobureau. Dat is belangrijk om te weten nu dat soort kosten nooit vallen onder de no cure no pay dienst die Betalis aanbiedt aan haar klanten. Wel biedt Betalis oplossingen middels samenwerkingen met derden, waardoor die kostenrisico's volledig verlegd kunnen worden naar een ander. Welke oplossing voor uw dossier geschikt is kan per dossier verschillen en is iets dat we voorleggen op een moment dat Betalis u om toestemming verzoekt om naar de rechter te mogen gaan.

Veel incassobureau zien op tegen het inschakelen van de deurwaarders. Betalis kijkt daar anders tegenaan; indien u zelf al aanmaningen verzond en toezeggingen ontving van uw debiteur, en Betalis ook geen resultaat weet te boeken met het verzenden van aanmaningen, is het geen optie meer om maar aanmaningen te blijven sturen. Alsdan is een vlotte opvolging van uw debiteuren noodzakelijk om een zo groot mogelijke kans op een succesvolle incasso te houden. En dat was nu juist de reden dat u een incassobureau inschakelde.

Ook als we een vonnis voor u hebben gehaald is de inzet van de gerechtsdeurwaarder nodig. Die moet het vonnis dan gaan brengen (betekenen noemen ze dat) aan de debiteur en bevel doen om aan de inhoud van het vonnis te voldoen. Indien debiteuren dan niet voldoen aan het bevel mag de deurwaarder beslagen leggen. Betalis begeleidt dat traject door de deurwaarders aan te sturen en te instrueren. Van de voortgang bij de deurwaarder maken we regelmatig aantekeningen in het dossier die voor onze klanten weer 24/7 inzichtelijk zijn via een inlogcode en wachtwoord.

Soms duurt het heel lang voor een vordering terugkomt van een gerechtsdeurwaarder . In die situaties is er altijd sprake van een problematische financiële situatie bij uw debiteur. Doordat ook andere schuldeisers een vordering op uw debiteur hebben kan het lang duren voor een vordering door de deurwaarder geïncasseerd wordt. Dat soort gevallen zal naar verwachting wel steeds minder worden doordat de deurwaarders tegenwoordig verplicht zijn om voor dagvaarding te controleren of een debiteur voorkomt in het beslagregister. In dat register moeten alle gerechtsdeurwaarder gelegde loonbeslagen melden. Indien er uit het register blijkt dat er sprake is van een zodanige situatie dat niet hoeft te worden verwacht dat de vordering binnen drie jaar zal kunnen worden geïncasseerd, dan is de deurwaarder verplicht daarvan melding te maken aan Betalis. Alsdan kunnen we dus alsnog bepalen of een zaak al dan niet doorgezet moet worden.

In zaken waarin de debiteur verhaal biedt verloopt de afwikkeling van de dossiers doorgaans heel snel. Meestal is de betekening van het vonnis al voldoende. Mocht dat niet zo zijn, dan zorgt het leggen van een beslag op de bankrekening vaak voor de gewenste oplossing. En als ook daar geen geld op staat dan legt de deurwaarder beslag op de auto en inboedel, of bijvoorbeeld onder de werkgever. Al met al kan veilig gesteld worden dat de snelle inschakeling van de deurwaarder voor een snellere betaling zorgt dan maar eindeloos te blijven aanmanen. En gaat het dan eens mis (want dat gaat het nu eenmaal soms) dan kost dat wel eens wat geld. Tenzij u het risico van te voren uitsloot.

Zien wij de deurwaarder als een concurrent?

Nee, integendeel, Betalis ziet de gerechtsdeurwaarder als een onmisbare schakel om onze dienstverlening en resultaten zo optimaal mogelijk te maken.

Ik wil meer weten over de samenwerkende gerechtsdeurwaarders

Aanmaning door gerechtsdeurwaarder laten bezorgen incasso.gratis

incasso.gratis heeft de mogelijkheid om zelf een deurwaarder in te schakelen. Via deze online incasso tool hoeft u maar drie dingen te doen de deurwaarder uw klant te laten bezoeken, en zo de boodschap over te brengen om tot betaling over te gaan. Zonder dat u of u klant resultaatsvergoeding verschuldigd raakt.

De deurwaarder zal langs uw klant gaan, en tevens wordt er een rapport van bevindingen opgesteld. Grote voordeel is dat u tegen een vast bedrag (€ 65,- ex. BTW) garandeert dat een aanmaning uw debiteur zal hebben bereikt en dat u een indicatie krijgt van de financiële situatie van uw debiteur, hetgeen een beslissing om de zaak daadwerkelijk uit handen te geven aan Betalis beter onderbouwt.