Procesfinanciering, wat is het?

Nul risico tegen een iets lagere winstpotentie. Dat is de beste manier waarop het begrip procesfinanciering zich kort laat omschrijven. Op het moment dat uw debiteur niet heeft gereageerd op de aanmaningen van Betalis, zal Betalis u vragen om toestemming tot dagvaarden. In die brief zal de optie om te kiezen voor procesfinanciering aan u worden voorgelegd. De vaste procesfinancier in zaken die bij Betalis lopen is WinWin Procesfinanciering.

Video Procesfinanciering


Meer over Procesfinanciering

De almaar stijgende griffierechten, de hoge uurtarieven van advocaten en de kosten van gerechtsdeurwaarders vormen een almaar hogere drempel bij de keuze om uw vordering aan de rechtbank voor te leggen. Daar komt bij het risico dat al die gemaakte kosten niet op uw debiteur kunnen worden verhaald. Immers, wanneer blijkt dat uw debiteur een kale kip is, of wanneer de vordering wordt afgewezen door de rechtbank, moet de vordering niet alleen worden afgeschreven, maar dienen ook de tot dan gemaakte kosten te worden betaald. Wanneer u de procedure laat financieren door WinWin Procesfinanciering komen die kosten niet voor uw rekening, maar voor rekening van de procesfinancier. Als tegenprestatie laat u de procesfinancier delen in de opbrengst die wél behaald wordt. Betalis en WinWin Procesfinanciering; een fantastische combinatie!

Als Betalis er niet in slaagt om uw debiteur met aanmaningen tot betaling te bewegen staat u voor de keus om een procedure te starten. Het kostenrisico (deurwaarderskosten en griffierecht) loopt dan al snel op naar € 1000,00 en hoger. Voor veel vorderingen is het maar de vraag of het riskeren van die kosten verstandig is. Echter, aan het idee om de vordering dan maar af te schrijven houdt u ook geen prettig gevoel over.

Met Procesfinanciering loopt u geen enkel risico

Wanneer u geen enkel risico wilt lopen, is het dus een idee om ervoor te kiezen om het risico te verleggen naar een procesfinancier. Vaste partner van Betalis is WinWin Procesfinanciering BV. De enige procesfinancier van Nederland die ook de procedures van lagere vorderingen financiert. Betalis blijft de zaak voor u behandelen en begeleiden, terwijl het kostenrisico wordt gedragen ndoor de procesfinancier. Als de zaak met succes wordt afgewikkeld laat u WinWin Procesfinanciering meedelen in het resultaat.

Als vergoeding ontvangt WinWin een deel van de vordering, uitsluitend in geval van succes wel te verstaan. Bij geen succes draagt WinWin het risico. Ook eventuele kosten die aan de wederpartij moeten worden vergoed komen alsdan voor rekening van WinWin.

Wie komt er in aanmerking voor Procesfinanciering?

Alle opdrachtgevers van Betalis ! En iedere vordering boven de € 1000,00 komt al voor procesfinanciering in aanmerking. Zodra Betalis drie aanmaningen heeft verzonden en u de vraag voorlegt of u een procedure wenst te starten zal Betalis u de optie van procesfinanciering standaard voorleggen.

Heeft een ander incassobureau de aanmaningen verzonden? En staken zij de behandeling of staakt u de opdracht aan dat andere incassobureau? Dan kan Betalis op uw verzoek de behandeling overnemen en kunt u kiezen voor het uitsluiten van alle risico's door inschakeling van WinWin.

Upload daartoe de aanmaningen van het andere incassobureau. WinWin zal dan de zaak beoordelen en indien zij de zaak aanneemt, zal Betalis het verdere traject begeleiden.

Leg uw zaak voor aan WinWin