Algemene voorwaarden incassobureau Betalis

Gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Rotterdam - Mei 2009

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Betalis met haar opdrachtgevers sluit, en gelden voor zover daarvan niet wordt afgeweken door voordelen en/of voorwaarden die blijken uit het NIC lidmaatschap en/of Betalis Light abonnement.

Het blijkt dat je geen PDF browser plugin hebt om de voorwaarden te bekijken. Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden